กฎหมายของการรับผลิตอาหารเสริม

รับผลิตอาหารเสริม พระราชบัญญัติการเสริมสุขด้านโภชนาการและการศึกษาของปีพ. ศ. 2537 (DSHEA) เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับการบริโภคอาหารที่ดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามบทบัญญัติของตนส่วนผสมอาหารเสริมไม่ได้อยู่ภายใต้การประเมินความปลอดภัย premarket เช่นเดียวกับการแนะนำของส่วนผสมอาหารใหม่หรือการใช้ใหม่สำหรับส่วนผสมอาหารเก่ายังไม่ได้รับการประเมิน สำหรับรูปลักษณ์ที่ลึกลงไปในอาหารเสริมคุณจะได้รับหนังสือฟรีที่เรียกว่ากล้ามเนื้ออาคารเอบีซีซึ่งพูดถึงมากเกินกว่าการสร้างกล้ามเนื้อ เมื่อคุณเข้าใจว่าสารอาหารใดที่ร่างกายต้องการเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการของกล้ามเนื้อลีนความแข็งแรงความอดทนและสุขภาพโดยรวมแล้วถึงเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณใกล้กว่าที่คุณคิด กฎหมายกำหนดข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

การรับผลิตอาหารเสริมที่ถูกต้องตามกฎหมายบัญญัติ

  1. บทสรุปของบทบัญญัติ กฎหมายด้านอาหารเสริมของ DHSEA กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารเสริมต่อไปนี้คือคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและส่วนผสมการสร้างกรอบความปลอดภัยหลักเกณฑ์และวรรณกรรมที่จะแสดงในสถานที่ที่จำหน่ายอาหารเสริมการจัดงบสนับสนุนทางโภชนาการและข้อเรียกร้อง และฉลากโภชนาการและส่วนผสม นอกจากนี้ DHEA ยังมอบอำนาจให้ FDA จัดทำระเบียบ GMP (Good Manufacturing Practice) กฎหมายอาหารเสริมยังกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานอาหารเสริมภายในสถาบันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการระดับผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับฉลากเสริมอาหารเสริม ความตั้งใจของกฎหมายอาหารเสริม เจตนารมณ์ในการออกกฎหมาย DSHEA คือช่วยชาวอเมริกันเพิ่มอาหารรายวันให้ประโยชน์ต่อสุขภาพตอบสนองความกังวลของผู้บริโภคและผู้ผลิตตรวจสอบความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากอย่างถูกต้องและพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ สภาคองเกรสยังระบุด้วยว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างการป้องกันโรคกับค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่ลดลง แม้ว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะเป็นประโยชน์ต่อการยืนยันข้อเรียกร้องนี้
  2. ความปลอดภัยของอาหารเสริม ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความปลอดภัยก่อนที่จะวางตลาดตามกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีบทบัญญัติใดที่ FDA อนุมัติหรือไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยก่อนที่จะผลิตและจำหน่าย ผู้ผลิตอาหารเสริมไม่จำเป็นต้องตามกฎหมายในการบันทึกสอบสวนรายงานต่อ FDA เกี่ยวกับการบาดเจ็บหรืออาการป่วยที่รายงานเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ องค์การอาหารและยาใช้เวลามากขึ้นในเรื่องของความรับผิดชอบด้านการตลาดหลังการขาย สิ่งสำคัญ หากคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมที่คุณกำลังรับผลิตอาหารเสริมจัดทำจัดเก็บและจัดการอย่างปลอดภัยให้เลือกผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัดตามที่ FDA ระบุไว้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีสารปนเปื้อนใด ๆ และมีส่วนผสมที่เหมาะสม